Kezdőlap
In English

Felzárkóztató szeminárium II.

Kötelezően választható gyakorlat 1. évf. kémia BSc szakos hallgatóknak

kep

Gyakorlatvezetők: Durkó Gábor (tantárgyfelelős), Szalai István, Tolnai Gergely, Varga Imre
Időpont: egyéni időpont az oktatóval egyeztetve (beosztás az első héten)

A tárgy célja: Kémia szakon egyetemi tanulmányok folytatásához szükséges középiskolai természettudományos, kémiai és informatikai alapismeretek átismétlése, pótlása, készség szintű alkalmazásának gyakorlása a Felzárkóztató szeminárium I. kurzus kiegészítéseként. Tutoriális rendszerű segítségnyújtás az elsőéves kötelező tárgyak teljesítéséhez.

Az oktatás formája: egyéni és csoportos konzultációk előre meghirdetett és a hallgatókkal egyeztetett témákban. Minden hallgató személyes mentorral dolgozik együtt, aki nyomon követi és segíti az előrehaladását a félév során.

Témakörök: A hallgatói igényeknek megfelelően: középiskolai tananyag (kémia, matematika, fizika), elsőéves kötelező tárgyak (általános kémia - elmélet és számítások, szerves kémia, szervetlen kémia, fizikai kémia, matematika, fizika)

Követelmény: részvétel a heti konzultációkon, a mentor-oktatóval megbeszélt egyéni feladatok elvégzése határidőre

Értékelés: háromfokozatú

A tárgy a tavaszi félévben indul.