Kezdőlap
In English

Szerves kémiai szintézisek labor

Választható gyakorlat vegyész MSc szakos hallgatóknak
(A Szerves kémiai szintézisek és katalízis labor egyik csoportjaként indul)

kep

Gyakorlatvezetők: Durkó Gábor, Pethő Bálint
Félév: tavasziA tárgy célkitűzései

A tárgy a haladó szintű szerves kémia laboratóriumi kurzus ismeretanyagára épít. Célja: megismertetni a hallgatókat a szerves szintézisek méretnövelése során előforduló problémákkal, a lehetséges megoldásokkal, a méretnövelés gyógyszeripari kutatás-fejlesztésben betöltött szerepével. A gyakorlat külső partnercéggel (Soneas) együttműködésben valósul meg, a hallgatók egyes feladatokat a gyár kutatólaboratóriumaiban végeznek el.

A 2022/23-as tanév tavaszi félévétől ez a kurzus a Szerves kémiai szintézisek és katalízis labor egyik csoportjaként indul, a Neptunban ezen a néven található meg.

A kurzus végére a hallgató:

- Képes önállóan irodalmi eljárást keresni megadott vegyület előállítására
- Képes szintézist kivitelezni tömör irodalmi recept alapján
- Képes szintetikus munkáját olyan formában dokumentálni, hogy az alapján kísérleteit biztonsággal reprodukálni lehessen
- Megismeri a szerves szintézisek méretnövelésénél figyelembe veendő tényezőket, tisztában van a lehetséges problémákkal, kockázatokkal
- Képes reakció-kalorimetriás mérés elvégzésére és az eredmények értelmezésére
- Tapasztalatot szerez kísérletsorozatok csoportmunkában való elvégzésében, az adatok megosztásában és közös elemzésében, a szükséges további vizsgálatok megtervezésében
- Képes az általa előállított vegyületek analitikai vizsgálatára vékonyréteg-kromatográfiával
- Tud NMR mintát készíteni, a kapott (1H, 13C) spektrumot értelmezni
- A szerves szintézisek méretnövelése során felmerülő kisebb problémákat önállóan meg tudja oldani
- Képes egy laboratóriumi szintézis teljes anyagmérlegét elkészíteni
- Képes szerves kémiai szintézisutak várható költségeit megbecsülni