Kezdőlap
In English

Szerves labor haladóknak

Választható gyakorlat 3. évf. kémia BSc szakos hallgatóknak – 2023/24 őszi félév

kep


A tárgy célkitűzései

Az iparban és az akadémiai szférában (egyetem, kutatóintézetek) számos vállalkozás és kutatócsoport foglalkozik preparatív szerves kémiai fejlesztésekkel. A gyakorlat fő célkitűzése - a Szerves kémia 1 laboron szerzett ismeretekre építve - megtanítani a preparatív laboratóriumban beosztott munkatársként való helytálláshoz és az ilyen témájú szakdolgozat elkészítéséhez szükséges készségeket, és lehetőséget biztosítani ezeknek a gyakorlására.

Laboratóriumi alapkészségek: készülékek összeállítása, melegítés, hűtés, kevertetés eszközei, szerves kémiai analízis (vékonyréteg-kromatográfia, NMR), elválasztástechnikai műveletek (pl. extrakció, desztilláció, átkristályosítás, szűrés), adatelemzés és a munka dokumentálása, veszélyes anyagok és hulladékok szakszerű kezelése.

A kurzus végére a hallgató:

1. Legyen képes hatékony munkavégzésre a preparatív laboratóriumban

2. Legyen képes biztonságosan elvégezni veszélyes laboratóriumi műveleteket, kezelni veszélyes anyagokat

3. Legyen képes kísérleteit úgy dokumentálni, hogy az alapján a munkája reprodukálható legyen

4. Legyen képes a preparatív munkához kapcsolódó (irodalmi, kísérleti és analitikai) adatok elemzésére

5. Legyen képes kísérleti munkájáról összefoglaló beszámoló készítésére


2023/24 őszi félévi csoportok

1. Nyári tömbösített csoport

- időpont: 2023. szeptember 4-9. (hétfő reggeltől szombat estig)
- oktatási forma: Klasszikus - laboratóriumi gyakorlat az ELTE-n, beadandó feladatokkal és zárthelyi dolgozattal.
- gyakorlatvezető: Durkó Gábor (tantárgyfelelős)

Jelentkezés (nyári tömbösített csoport)

A nyári tömbösített csoportba a jelentkezés 2023. július 7-én lezárult.


2. Félévközi csoport

A félévközi csoport ebben a tanévben rendhagyó oktatási formában indul.

A kísérleti munka egyénileg, kutatócsoportban végezhető. A választott témavezetővel közösen kidolgozott munkatervvel lehet pályázni, a témavezető megkeresése a hallgató feladata. Ezt heti rendszerességű (kötelező) 1 órás szeminárium és beadandó feladatok egészítik ki. A félév végén beszámolót kell készíteni az elvégzett munkáról.

Milyen témák választhatók?

A tervezett laboratóriumi munkának szerves kismolekulák szintézisére kell irányulnia (preparatív laboratóriumi munka). Ha ugyanabban a csoportban vagy témavezetőnél más tantárgy keretében is dolgozol vagy korábban dolgoztál (pl. TDK, nyári gyakorlat vagy szaklaboratóriumi munka), a munkatervben le kell írni, hogy a haladó labor keretében elvégezni kívánt munka miben különbözik ezektől. Tehát ugyanazt a tevékenységet többször elszámolni nem lehet.

Azoknak, akik házon belül keresnek témavezetőt, Tolnai Gergely egyetemi adjunktus vagy Novák Zoltán egyetemi tanár csoportját ajánljuk.

Mennyit kell laborban dolgozni?

6 héten át legalább heti 1 napot az őszi félév első negyedévében.

Kik bírálják el a beadott pályázatokat?

A félévközi csoport oktatói (Durkó Gábor, Tolnai Gergely) és Novák Zoltán, a Szerves Kémiai Tanszék vezetője.

Hogyan lehet jelentkezni a félévközi csoportba?

A félévközi csoportba rövid szakmai bemutatkozás és munkaterv beadásával lehet jelentkezni.

- Szakmai bemutatkozás: tartalmazza a szerves kémia jegyeidet (szerves előadások, labor, választható tárgyak) és eddigi, preparatív szerves kémiával kapcsolatos tevékenységedet (pl. TDK munka, cégnél vagy kutatócsoportban szerzett tapasztalat - mennyi időt töltöttél laborban és mivel foglalkoztál), terjedeleme max. 1 A4-es oldal.

- Munkaterv: a haladó labor keretében elvégezni kívánt kísérleti munka rövid leírása (a választott témavezetővel előzetesen egyeztetni szükséges). Ha ugyabban a csoportban vagy témavezetőnél más keretek között is dolgozol vagy korábban dolgoztál (pl. TDK, nyári gyakorlat, szaklaboratóriumi munka, vagy egyéb, kreditért elszámolható tevékenység), a munkatervben le kell írni, hogy a haladó labor keretében elvégezni kívánt munka miben különbözik ezektől. A munkaterv terjedelme max. 1 A4-es oldal.

Pályázatodat emailben küldheted be a gabor.durko kukac ttk pont elte pont hu címre, másolatban egyidejűleg a leendő témavezetődnek is megküldve. A szakmai bemutatkozást és a munkatervet PDF formátumban kell csatolni.

A pályázatok beadásának határidejét augusztus 20-ig meghosszabbítottuk, az elbírálás 14 napos határidővel történik, eredményéről értesítést küldünk.