Kezdőlap
In English

Kémiai biztonságtechnika előadás

Kémia BSc és kémiatanár szakos hallgatóknak

kep

Előadó, tantárgyfelelős: Durkó Gábor
Időpont: a kurzus az őszi félévben indul


A tárgy célkitűzései

A kurzus végére a hallgató:

1. Tisztában van a vegyszerekkel való munkavégzést szabályozó fontosabb előírásokkal

2. Ismeri és helyesen használja a kémiai biztonsághoz kapcsolódó alapfogalmakat

3. Képes az egyetemi laboratóriumi munka során előforduló kísérletek kockázatainak felmérésére és csökkentésére

4. Ismeri a korlátozás alá eső vegyi anyagok csoportjait, néhány fontosabb vegyület képletét


Témakörök

1. Vegyi anyagok veszélyei

2. Kémiai biztonság

3. Munkavédelem

4. Tűzvédelem

5. Kockázatértékelés

6. Elsősegélynyújtás

7. Környezetvédelem

8. Veszélyes hulladékok

9. Radioaktív anyagok

10. Pszichoaktív anyagok

11. Robbanóanyagok