Kezdőlap
In English

Felzárkóztató szeminárium I.

Kötelezően választható gyakorlat 1. évf. kémia BSc szakos hallgatóknak –

kep

Gyakorlatvezetők: Durkó Gábor (tantárgyfelelős), Szalai István

A tárgy célja: kémia szakon egyetemi tanulmányok folytatásához szükséges középiskolai kémiai alapismeretek átismétlése, pótlása, készség szintű alkalmazásának gyakorlása.

Ez a tárgy az őszi félévben indul.